Vad innebär Grön Salong & Safe Hair - & Beauty Salon?

Vad innebär Grön Salong & Safe Hair - & Beauty Salon?

Grön Salong & Klinik ( Safe Hair & Beauty Salon) = Enda Garanti för kunder och frisörer

Eko = ingen garanti!
Vegan= ingen garanti!

Vi är vana att leta efter KRAV - loggan för att se om maten vi äter är säker. I skönhetsbranschen är det GRÖN SALONG som är motsvarigheten.

Grön Salong är en trygghetsstämpel var man utesluter de mest problematiska kemikalierna i skönhetsindustrin. Vi väljer att vara delaktiga i denna organisation för att värna om vårt klimat, vår hälsa, och nästa generation.

Vi utesluter de kemikalier som är kända för att vara starkt allergiframkallande, hormonstörande, misstänkt cancerframkallande och/eller bioackumulerande (svårnedbrytbara i naturen)

Safe Hair & Beauty Salon försöker få fler salonger att välja denna väg – så skönhetsföretagen får en tydlig markering att vi inte längre vill ha dessa kemikalier i våra liv.

Vi går efter principen ”fight the worst first”, och produkterna behöver alltså inte vara EKO, utan tillåter fortfarande syntetiska, säkra ingredienser. Vet du någon drivande frisör som borde bli som oss?

Vad innehåller ditt badrumsskåp?

Vad innehåller ditt badrumsskåp?

Se listan här över förbjudna ingredienser

Alla kan kalla deras salong för 'grön' eller 'ekologisk'. Endast hos en omfattande miljöcertifierad Grön Salong & Klinik har frisören, terapeuten och kunden en kontroll på att de inte kommer i kontakt med de mest skadliga ämnena i branschen.

Helhetstäckande skandinavisk system - Världens tuffaste

+Baserad på oberoende forskning och pågående miljöförbättringar inom bl.a energi, vatten, klimat och avfall.
+Det görs både anmälda och oanmälda kontrollbesök i salongen.
+Uteslutning av skadliga kemikalier
+Avfallssortering
+Energiförbrukning
+Utbildade licensierade frisörer
+Endast miljöcertifierade medel vid städning
+Ekologiskt Fairtrade fika Läs mer på www.groensalon.dk

Kemikalier, är alla av ondo?

Vi använder fortfarande kemiska ämnen som vi anser vara okej för vår arbetsmiljö och naturen, just för att vi fortfarande vill kunna vara lika kreativa som en traditionell frisör. Vi återvinner alltid så långt det går. Vi är även certifierade av astma och allergiförbundet.

Känn dig TRYGG med säkra produkter, och hög medvetenhet hos samtliga medarbetare hos oss. Livet blir bättre På NaturligtVis!

Varför ska jag välja att gå till en Grön Salong & Grön Klinik?

Varför ska jag välja att gå till en Grön Salong & Grön Klinik?

- Hos en traditionell frisör blir du utsatt för många kemikalier och små partiklar som du andas in.

Vår hud är vårt största organ och suger upp allt vi applicerar på den. Ett exempel är hårfärg, som finns i blodet redan 1 sekund efter att du applicerat det i hårbotten.

Ämnena stannar i kroppen flera dagar efter behandlingen och kan mätas i urinen. Problemområdena är många och det är extremt sensibiliserande, vilket innebär att desto fler gånger du utsätter dig för det, desto större är risken att du utvecklar allergi.

Finns det fler fördelar?

En traditionell frisör arbetar i snitt endast 8 år i yrket pga komplikationer som ständig huvudvärk, täppt näsa, astma och allergier. Som Grön Salong kan dessa frisörer fortsätta sitt yrkessamma liv. Det var på den vägen Frida, grundaren valde att göra om sitt företag efter en kraftig allergichock.

Fortfarande tveksam?

I naturen släpps det ut extremt mycket kemikalier som spolas rakt ut i avloppet. Detta gäller alla som färgar håret hemma men även alla salonger. Mycket av detta är bioackumulerande vilket innebär att fisken som fått det i sig,som blir uppäten av en annan fisk, överförs till den större fisken. Sen kommer vi människor och vill äta fisken och får det i oss. Detta är ofta hormonstörande kemikalier som är en av orsakerna till att både fiskar och människor får allt svårare att reproducera sig. Efter att ha läst detta borde det inte finnas några tveksamheter. Boka tid här direkt eller uppmana din nuvarande frisör om att övergå till Grön Salong, Vi har all utbildning och stöttning för en smooth övergång.

Boka tid