Varför Grön Salong?

Vad innebär Grön Salong?
Grön Salong är en trygghetsstämpel att man utesluter de mest problematiska kemikalierna som är kända som starkt allergiframkallande, hormonstörande, och misstänkt cancerframkallande. Grön Salong försöker få fler salonger att välja denna väg – så skönhetsföretagen får en tydlig markering att vi inte längre vill ha dessa kemikalier i våra liv. De går efter principen ”fight the worst first”, och produkterna behöver alltså inte vara EKO, utan tillåter fortfarande syntetiska ingredienser.
Enda Garanti - för kunder och frisörer

Eko ingen garanti
Alla kan kalla deras salong för 'grön' eller 'ekologisk'. Endast hos en omfattande miljöcertifierad Grön Salong har frisören och kunden en kontroll på att de inte kommer i kontakt med de mest skadliga ämnena i branschen.

Helhetstäckande
Inga andra certifieringssystem är helhetstäckande för hela salongen, baserad på oberoende forskning och pågående miljöförbättringar inom bl.a energi, vatten, klimat och avfall. Det görs både anmälda och oanmälda kontrollbesök i salongen.

Kontrollen är omfattande för hela salongen - inte bara det minsta av frisörernas miljöproblem: avfallssortering. Kontrollen gäller även Det värsta arbetsmiljöproblemet – kemikalierna.

Skandinavisk system - Världens tuffaste
Certifieringen 'Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar' i Sverige är den danska 'Grøn Salon' certifieringsordning, som också är namnet i Island och Färöarna och Norge - i Finland, USA och Bahamas är namnet på samma system: 'Safe Hair Salon'. Se detalj på www.groensalon.dk


Vi på HardRock Salong går ett steg längre och utesluter fler ämnen än vad Grön Salong gör.
Vi använder fortfarande kemiska ämnen som vi anser vara okej för vår arbetsmiljö, just för att vi fortfarande vill kunna vara lika kreativa som en ”traditionell frisör”.

Känn dig TRYGG med säkra produkter, och hög medvetenhet hos samtliga medarbetare hos HardRock EKO-Salong.

VID FRÅGOR KONTAKTA OSS

+46 (0) 4 35 - 154 50